Oog voor elk kind
Een vrolijke basisschool voor protestants christelijk onderwijs, waar alle kinderen welkom zijn. In het hartje van de Schilderswijk in Den Haag. Dat is de Koningin Beatrixschool. Neem even de tijd om ons via deze website beter te leren kennen. We heten u graag van harte welkom op onze school!

Wij hebben ook voor peuters een gezellige en veilige plek: peuterspeelzaal en voorschool De Peuterhoek.
 Foto's

 Nieuws

weekbrief week 35

 

Rekeningnummer Koningin Beatrixschool

Als u bijv.de ouderbijdrage of de overblijf wil betalen kan dit op rekeningnr: IBAN NL95INGB0003960857

 

Jaarkalender en website school

Gisteren heeft uw (oudste) kind de jaarkalender meegekregen.

Op de achterkant staat belangrijke informatie.

Wilt u de kalender op een zichtbare plek ophangen zodat u informatie snel kunt opzoeken!

Website van school: www.beatrixschool.info

 

Afmelden bij ziekte/afwezigheid

Het is belangrijk dat u uw kind afmeldt als het niet op school kan komen. Afmelden kan telefonisch: (070) 3808494, via e-mail: contact@beatrixschool.info, of persoonlijk. Als uw kind niet is afgemeld wordt het als ‘ongeoorloofd afwezig’ genoteerd.

 

Overblijfkaarten kopen

Op maandag om 15:00 uur; op woensdag en vrijdag om 8:30 uur.

Voor vragen over overblijfkaarten: juf Kerkhoven

 

Ooievaarspas scannen

Ieder schooljaar moet de Ooievaarspas van uw kind opnieuw gescand worden.

Dit kan op alle schooldagen bij de administratie.

 

Fietsen op het schoolplein

Als uw kind op de fiets naar school komt, kunt u zijn/haar fiets stallen in de rekken op het grote

plein. Dit gebeurt op eigen risico. De school is niet aansprakelijk voor eventuele schade.

 

Bijeenkomsten voor ouders

Handwerklokaal: Naailes voor moeders: dinsdagochtend

 

Ouderlokaal:        

Oudereducatie:

Woensdag beginnen de lessen oudereducatie weer.

 

We werken in 2 niveaugroepen.

Moeders die de Nederlandse taal willen leren hebben les bij juf Odette en Guite.

Moeders die hun Nederlands verder willen uitbreiden bij Juf Kester.

 

A.s. woensdagochtend bent u vanaf 8.30 uur welkom in het ouderlokaal.

Daar kunt u ook langskomen voor meer informatie.

Iedereen is welkom!

 

Ontmoetingsochtenden: op vrijdagen vanaf 8:30, juf Kerkhoven.

Iedere 2de vrijdag van de maand creaochtend van 9.00 – 10:30 uur

 

Nieuws uit de groepen

 

Groep 1-2 Kora Kip, juf Meeuwisse, juf Dekker:

Woorden groep 1: wie?, de kip de boerderij, tok-tok-tok, de WC(ketting), tellen, de groep, de juf, het ei.

Woorden groep 2: de tractor, het kuiken, de eieren, de geit, het gaas, de koe, het kalf, de kip, het kuiken.

Donderdag 3 september gaan we om 9:30 uur naar de kinderboerderij op het Teniersplantsoen. Tot 12 uur hebben we les. Alle kinderen blijven gratis over. Als u het leuk vindt, mag u helpen. We hebben nog 3 ouders nodig die een groepje willen begeleiden. Meld u aan bij juf Meeuwisse of schrijf uw naam op het blad op het prikbord.

Kleur van de week: rood; vorm: rond.

Gasten: 2 kippen komen logeren van dinsdag t/m vrijdag!

 

Groep 1-2 Eddie Eekhoorn, juf van der Plas, juf Quist:

Welkom in groep Eddie Eekhoorn!

Ons thema is: ‘Dit ben ik!’

Deze week mogen de kinderen iets van zichzelf meenemen om te laten zien, bijv een knuffel of een foto!

Kleur van de week: rood.

 

Groep 3T, juf Dekkers, juf C. de Vries, juf Fathy:

Wilt u gymspullen meegeven op maandag en woensdag?

 

Groep 4A, juf Maljaars, juf Greving:

Graag gymspullen meenemen op dinsdag en woensdag.

 

Groep 5A, meester van Meerkerk:

Vanaf a.s. maandag zwemmen, dus dan zwemspullen meenemen. Gym op dinsdag en donderdag, dus dan gymspullen meenemen.

 

Groep 6A, meester Bruggeman, juf E. v.d. Pol:

Gymspullen mee op maandag en donderdag.

 

Groep 6B, juf van Dingen:

Maandag blijven de kinderen gratis over omdat er gymles is tussen de middag. Ook op donderdagochtend is er gymles.

 

Groep 7A, juf Plaisier, juf Kleinlugtebeld:

Welkom in groep 7a! 

Twee keer per week krijgt uw zoon/dochter huiswerk mee. Op dinsdag en op vrijdag. Wilt u uw kind hierbij helpen? Als u vragen heeft over het huiswerk horen wij het graag.

Vanaf volgende week krijgt uw kind huiswerk mee.

Huiswerk:               dinsdag --> inleveren vrijdag

                               vrijdag ---> inleveren dinsdag 

Gym:                      maandag en donderdag

Handwerken:         vrijdagmiddag

Muziekles:              vrijdagochtend 

 

Groep 7B, meester Roeleveld, juf Koegler:

Gym: maandag en dinsdag

Woordspoor week 1. 

27 augustusLees verder
weekbrief week 28

 

Vakantie en vrije dagen

 

Zomervakantie: ma 13 juli t/m vr 21 augustus 2015

Vrijdag 10 juli gaat de school om 12:00 uur uit.

 

We wensen alle kinderen en hun ouders een fijne zomervakantie!

 

vakantie

 

De school begint weer op maandag 24 augustus om 8:30 uur.

 

Goede beoordeling Onderwijsinspectie

 

Vorige week is de Onderwijsinspectie op school geweest.

We hebben een goede beoordeling gehad; we hebben géén onvoldoendes gekregen!

We bedanken alle ouders en leerlingen die contact hebben gehad met de Inspectie!

 

Afmelden bij ziekte/afwezigheid / Controle door de Leerplicht

 

Ook in deze laatste schoolweek is het belangrijk dat u uw kind afmeldt als het niet op school kan komen. Afmelden kan telefonisch: (070) 3808494, via e-mail: contact@beatrixschool.info, of persoonlijk. Als uw kind niet is afgemeld wordt het als ‘ongeoorloofd afwezig’ genoteerd.

Binnenkort krijgen we controle van de Leerplicht en worden de ouders van de kinderen die niet afgemeld zijn, ziek gemeld zijn of geen toestemming hebben gekregen voor verlof thuis bezocht door de leerplichtambtenaar!

 

VakantieBieb-app            

 

Kinderen die in de zomervakantie weinig lezen vallen al snel terug in hun leesontwikkeling.

Blijven lezen in de zomervakantie is daarom  belangrijk.

 

Vakantie Bijbel Week     Thema Kleurenfeest

 

Kom je ook gezellig knutselen, zingen, toneel kijken en spelletjes doen?

Maandag 13 juli t/m 17 juli van 9:45-12:15 uur voor de groepen 1 t/m 8.

 

Nieuws uit de groepen


Voor de groepen die naar het strand gaan:

2 euro meenemen voor het vervoer, zonnebrand (en/of uw kind thuis al insmeren), eventueel strandspeelgoed met naam erop met watervaste stift, en eten en voldoende drinken meenemen.

 

Groep 2 David, juf Dekkers, juf Honing:

 

We gaan donderdag naar het strand. Geef uw kind vóór donderdag 2 euro mee anders kan uw kind helaas niet mee. Uw kind moet fruit en een lunch meenemen. Denkt u aan voldoende drinken, zonnebrand en strandspeelgoed.  Wilt u op het speelgoed de naam van uw kind schrijven met een watervaste stift. We  hebben nog 3 ouders nodig voor de begeleiding. Graag opgeven bij de juf!

 

Groep 1-2 Jona, juf Riemens, juf Remmelzwaal:

 

Het is alweer de laatste week van het schooljaar! We gaan er deze week  samen voor zorgen dat onze klas heel erg schoon wordt.

Dinsdag gaan we naar het strand. Er hebben zich veel moeders aangemeld om mee te gaan. Dank jullie wel daarvoor!

We zoeken nog ouders die deze dinsdag of woensdag op school schoon willen maken. Dus heeft u zich nog niet ingeschreven doe het dan alsnog de lijsten hangen aan  het raam bij de deur. Verder word het deze week nog best zonnig daarom de vraag of u uw kind thuis in wilt smeren. Let op: deze week is er op donderdag in plaats van vrijdag speelgoeddag. Wilt u uw kind iets meegeven waarmee het samen kan spelen?

Een hele fijne week gewenst.

 

Groep 1-2 Jozef, juf Meeuwisse, juf Riemens:

 

We herhalen de woorden, de vormen, de klanken en de letters van het afgelopen jaar.

De moeders van Maryam, Anna, Pinar en Romaissa: hartelijk dank voor uw hulp bij de schoonmaak!

Wij wensen alle kinderen en ouders een fijne vakantie!

 

Groep 4B, juf Maljaars, juf v.d. Berg:

 

Dinsdag een plastic tasje meenemen.

Woensdag gaan we naar het strand. Kosten: 2 euro. We hebben nog 2 ouders nodig voor de begeleiding. Wie gaat er mee? Opgeven bij de juf.

 

Groep 5A, meester M. Krijtenburg en

Groep 5B, meester van Meerkerk:

 

Donderdag gaan we naar het Zuiderpark.

Feest! Meester van Meerkerk viert zijn verjaardag in het Zuiderpark!

 

De groepen 6A en 6B gaan dinsdag naar het strand. Meenemen: 2 euro voor het vervoer.

 

zon

Groepsindeling schooljaar 2015 – 2016

 

Peuterspeelzaal De Peuterhoek

 

Groep Blauw     juf J. Noorlander, juf E. Quist

Groep Groen    juf J. Noorlander, juf E. Quist, juf M. Boer, juf R. Krijtenburg

Groep Geel       juf D. Krijtenburg, juf E. Oppenhuizen, juf A. Schonewille

Groep Rood     juf D. Krijtenburg, juf E. Oppenhuizen, juf A. Schonewille

 

Kleuters

 

Groep 0            start januari 2016

Groep 0-1         juf J. v.d. Plas, juf W. v.d. Pol, juf E. Quist

Groep 1-2A       juf M. Remmelzwaal, juf R. Driesse, juf J. Noorlander

Groep 1-2B       juf G. Riemens, juf M. Donselaar

Groep 1-2C       juf B. Meeuwisse, juf A. Dekkers

 

Groep 3A         juf M. de Vries, juf S. Hogervorst

Groep 3B         juf A. Heuseveldt, juf K. Honing

Groep 3T          juf A. Dekkers, juf C. de Vries, assistente juf F. Fathy

Taalklas 3-4      juf W. Werner, juf C. Hoang, meester I. Eroglu

Groep 4A         juf A. Maljaars, juf N. Greving

Groep 4B         juf M. Pasveer, juf K. Honing

Groep 5A         meester A. van Meerkerk

Groep 5B         juf W. Corbijn, meester M. Krijtenburg

Taalklas 5-8      juf C. Roest, meester E. Noort, meester I. Eroglu

Groep 6A         meester J. Bruggeman, juf E. v.d. Pol

Groep 6B         juf K. van Dingen

 

Locatie Vermeerstraat

 

Groep 7A         juf F. Plaisier, juf E. Kleinlugtebeld

Groep 7B         meester M. Roeleveld, assistente juf N. Koegler

Groep 8A         meester R. Krijtenburg, juf F. Plaisier

Groep 8B         juf N. Maas, juf E. v.d. Pol

 

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2015 – 2016

 

Studiedag alle leerlingen vrij                  maandag 14 september 2015

Prinsjesdag                                         dinsdag 15 september 2015

Herfstvakantie                                      ma 19 t/m vr 23 oktober 2015

Studiedag alle leerlingen vrij                  donderdag 19 november 2015

Kerstvakantie                                       ma 21 december 2015 t/m vr 1 januari 2016

Voorjaarsvakantie                                ma 22 februari t/m vr 26 februari 2016

Studiedag alle leerlingen vrij                  woensdag 16 maart 2016

Pasen                                                  Goede Vrijdag 25 maart t/m 2de Paasdag 28 maart 2016

Studiedag alle leerlingen vrij                  dinsdag 29 maart 2016

Koningsdag                                         woensdag 27 april 2016

Meivakantie                                         ma 2 mei t/m vr 13 mei 2016

2de Pinksterdag                                     maandag 16 mei 2016

Zomervakantie                                     ma 11 juli t/m vr 19 augustus 2016

 

Studiemiddag peuters, gr. 1 t/m 3:        

U hoort later nog op welke dagen de leerkrachten van de peuters, kleuters en de groepen 3 een studiemiddag hebben. 

weekbrief week 27

 

Vakantie en vrije dagen

 

Zomervakantie: ma 13 juli t/m vr 21 augustus 2015

 

Vakantie Bijbel Week

Thema Kleurenfeest

Kom je ook gezellig knutselen, zingen, toneel kijken en spelletjes doen?

Maandag 13 juli t/m 17 juli van 9:45-12:15 uur voor de groepen 1 t/m 8.

 

Afmelden bij ziekte/afwezigheid

 

Ook in deze laatste schoolweken is het belangrijk dat u uw kind afmeldt als het niet op school kan komen. Afmelden kan telefonisch: (070) 3808494, via e-mail: contact@beatrixschool.info, of persoonlijk. Als uw kind niet is afgemeld wordt het als ‘ongeoorloofd afwezig’ genoteerd.

 

Binnenkort krijgen we controle van de Leerplicht en worden de ouders van de kinderen die niet afgemeld zijn of geen toestemming hebben gekregen voor verlof thuis bezocht door de leerplichtambtenaar!

 

Overblijfkaarten kopen

 

Op maandag om 15:00 uur; op woensdag en vrijdag om 8:30 uur.

Voor vragen over overblijfkaarten: juf Kerkhoven

 

Rapporten

 

Als het rapport van uw kind nog thuis ligt, wilt u dan zorgen dat het op school komt!

 

Haagse Sporttuin

 

Het gebeurt nog te vaak dat kinderen niet komen als ze zich voor een sport hebben aangemeld.

Als een kind drie keer afwezig is geweest zonder afmelding, gaat de plek naar een ander.

Dus vergeet niet te gaan, en ouders, let hier op!

 

VakantieBieb-app               

 

Kinderen die in de zomervakantie weinig lezen vallen al snel terug in hun leesontwikkeling.

Blijven lezen in de zomervakantie is daarom  belangrijk.

 

Bijeenkomsten voor ouders

 

Handwerklokaal:

Naailes voor moeders: dinsdagochtend

 

Ouderlokaal:

Oudereducatie:    woensdag  09:00-11:30 uur, juf Kester; donderdag 13:00-15:00 uur, juf Kester

Ontmoetingsochtenden:  op vrijdagen van 8:30- 9:00 uur, juf Kerkhoven.

 

Turkse les            

 

maandag: gr 4 en 5, lokaal 3-4, meester Eroglu

donderdag: gr 6, 7 en 8, lokaal 5-8 (2de et), meester Eroglu

 

muzieknootVrijdag  3 juli van 14.00u -15.00u:muzieknoot

Concert door groep 3 en 4 voor alle ouders van deze groepen in de grote gymzaal. Dirigente: juf Isabella.

 

strand

 

Nieuws uit de groepen


Groep 0-1 Benjamin, juf Driesse:

 

We werken over het strand en kamperen.

Ondertussen beginnen we ook aan de schoonmaak! We zijn hard op zoek naar moeders/vaders om te helpen! U kunt uw naam invullen op de lijst bij het raam. Alvast bedankt voor uw hulp!

 

Groep 0-1 Noach, juf v.d. Plas, juf de Jong, juf Quist:

 

We werken over het thema ‘trouwen’.

Op vrijdag 3 juli trouwt juf Quist met haar grote liefde Martijn!

Om 9:00 uur zijn de ouders van groep Noach welkom.

 

Groep 1-2 Jona, juf Riemens, juf Remmelzwaal:

 

Boek: ‘Wil je met mij spelen?’

Woorden: verhuizen, het viaduct, de buren, de buurman, de buurvrouw, de buurjongen, het buurmeisje, de grasmaaier, het grasveld, het strand, niet kunnen verstaan, ballet.

Klank: ie en ei

Deze week wordt het warm weer. Wilt u aan uw kind een plastic beker meegeven zodat de kinderen water kunnen drinken.

Wilt u meehelpen met het schoonmaken van onze klas op 30 juni of 1 juli? Schrijf uw naam op de lijst in de gang.

 

Als het mooi weer is gaan we dinsdag 30 juni naar het strand. Wilt u mee als begeleider schijf uw naam op de lijst in de gang.

 

Groep 1-2 Jozef, juf Meeuwisse, juf Riemens:

 

HELP ONS met de schoonmaak van alle spullen in de klas. Kijk op het rooster op het prikbord bij de klas en vul uw naam in. Vele handen maken licht werk.

Woorden gr 1: het ijsje, de ijscoman, de hoed, de zonneklep, de zonnebril, de parasol, smelten,

Woorden gr 2: de badmuts, zwemvliezen, de zwembroek, het badpak, de zwembril, ik verveel me, de badhanddoek, de dikste-de dunste, de kortste-de langste, de hoogste-de laagste.

Klank: h van hoed

Boek: ‘IJsjes’

Donderdag sluit onze speeltuin.

 

Groepen 2 en 3:

 

A.s. dinsdag mogen de kinderen van groep 2 een uurtje komen wennen in groep 3! Veel plezier gewenst allemaal!

 

Groep 3T juf Heuseveldt, juf C. de Vries, juf Fathy:

 

Donderdag gaan we met auto’s naar Kijkduin. Meenemen: zwemkleding, zonnebrand, handdoek, extra eten en een schepje.

Feest! Op vrijdag 3 juli vieren juf Fathy en juf de Vries hun verjaardag.

 

Groep 4A juf Pasveer, juf Greving:

 

Feest! Op dinsdag 30 juni viert juf Pasveer haar verjaardag!

 

Groep 5B, meester van Meerkerk:

 

Repetitie Biologie hfdst 5 Voedsel

 

Groep 7A, meester Bruggeman, juf Kleinlugtebeld:

 

Werkstuk z.s.m. inleveren!! De inleverdatum is al verstreken! Goed Begrepen inleveren.

Woensdag gaan we naar het strand, zwemkleding aan of meenemen. Denk ook aan zonnebrand, zonnebril en een handdoek. Kosten: € 2,- voor vervoer.

 

Groep 7B, meester Roeleveld:

 

Vrijdag 3 juli: Woordspoor thema 11, wk 1.

 

De Vuurvliegjes, juf Krijtenburg:

 

De Vuurvliegjes van de groepen 2, 3a, 3/4N, 5b en 6a worden op donderdagochtend 2 juli allemaal verwacht in het hoekenlokaal voor onze gezamenlijke afsluiting. De Vuurvliegjes van de groepen 4a, 4b en 5a worden om 13.00uur verwacht in het hoekenlokaal. Neem eten en drinken mee in je rugzak.

 

 

 Agenda

Schoolwebsite door SchouderCom, design D&DJ communicatie
Loading...